Star

Prestižni aluminijumski sistem za projektovanje prozora i vrata kod kojih je potrebno postići vrlo dobru termičku izolaciju. Star sistem sadrži termičku pregradu od 45 mm, izgrađenu od otpornih materijala, koja čini sigurnu barijeru koja štiti od gubitka toplote.
Ovaj sistem modernog dizajna poseduje isti tip izolacionog uloška u ramu i krilu što obezbeđuje kontinuitet zaštite od gubitka toplote na celoj konstrukciji.

Star je inovativni sistem koji uvodi novi standard preklopa profila i stakla - povećana dubina poboljšava termička i konstrukcijska svojstva sistema.Novi sistem odvođenja vode iz konstrukcije - nema vidljivih elemenata za maskiranje otvora za odvođenje vode. Sistem ima i mogućnost zastakljivanja spolja.

Star sistem se preporučuje kod niskoenergetskih zgrada i zgrada na kojima se vrši termička modernizacija, ali i kod standardnih objekata.

Velika paleta boja dostupna - RAL, strukturne boje, imitacija drveta, eloksaža, dvobojni profili.

GT

PD

System Heat transfer coefficient Resistence to wind load Tightness against driving rain Dimensions / Glazing range
GT door Uf 1,21 W/m2K Class C5 Class E1350 90 mm / 99 mm / 14 - 72 mm
PD door Uf 0,73 W/m2K Class E2400 Class 7A (300 Pa) 90 mm / 99 mm / 22 - 83 mm

Clever technology for clever life